Trenca 3 pics 2014

Nom: DAVID GARCIA GERMAN
Dorsal: 4
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. BALSARENY
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:25:58.8283h 17m8,83
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:25:58.828
Temps Total: 3h 17m
Mitjana: 8,83 Km/h