Trenca 3 pics 2014

Nom: GERARD COMELLAS BESA
Dorsal: 3
Sexe: Home
Entitat: CENTRE EXCTA. NAVÀS
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:05:08.2742h 57m9,83
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:05:08.274
Temps Total: 2h 57m
Mitjana: 9,83 Km/h