Trenca 3 pics 2014

Nom: IVAN CAROL VENDRELL
Dorsal: 0
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida026/10/2014 09:080h 00m
1Navàs - Arribada2926/10/2014 12:34:34.9053h 26m8,45
Sortida: 26/10/2014 09:08
Arribada: 26/10/2014 12:34:34.905
Temps Total: 3h 26m
Mitjana: 8,45 Km/h