Trenca 3 pics 2018

Nom: ALBERT CABRA SAMANIEGO
Dorsal: 57
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 10:59:53.0631h 53m11,59
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 10:59:53.063
Temps Total: 1h 53m
Mitjana: 11,59 Km/h