Trenca 3 pics 2018

Nom: ROGER CARTES GODOY
Dorsal: 52
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:13:10.4772h 07m10,31
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:13:10.477
Temps Total: 2h 07m
Mitjana: 10,31 Km/h