Trenca 3 pics 2018

Nom: JONATHAN GOMEZ RAMS
Dorsal: 50
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:35:58.9182h 29m8,79
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:35:58.918
Temps Total: 2h 29m
Mitjana: 8,79 Km/h