Trenca 3 pics 2018

Nom: JOAN BERTRAN AMBRÒS
Dorsal: 49
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:46:36.3472h 40m8,18
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:46:36.347
Temps Total: 2h 40m
Mitjana: 8,18 Km/h