Trenca 3 pics 2018

Nom: SÍLVIA K SOLER GÓMEZ
Dorsal: 47
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:34:06.0542h 28m8,85
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:34:06.054
Temps Total: 2h 28m
Mitjana: 8,85 Km/h