Trenca 3 pics 2018

Nom: DAVID AUDET PRRIOR
Dorsal: 46
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:55:58.9812h 49m7,75
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:55:58.981
Temps Total: 2h 49m
Mitjana: 7,75 Km/h