Trenca 3 pics 2018

Nom: UNAI DALMAU MOR
Dorsal: 45
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:31:29.3662h 25m9,03
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:31:29.366
Temps Total: 2h 25m
Mitjana: 9,03 Km/h