Trenca 3 pics 2018

Nom: PEP (PEPILLO) GARCIA MARTINEZ
Dorsal: 37
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:19:28.4222h 13m9,84
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:19:28.422
Temps Total: 2h 13m
Mitjana: 9,84 Km/h