Trenca 3 pics 2018

Nom: CARLOS SEIRE GÀLLEGO
Dorsal: 36
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:56:39.6012h 50m7,70
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:56:39.601
Temps Total: 2h 50m
Mitjana: 7,70 Km/h