Trenca 3 pics 2018

Nom: GEMMA ROMERAL BALLESTER
Dorsal: 33
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
Prova no finalitzada