Trenca 3 pics 2018

Nom: GUIFRÉ DALMAU ROSET
Dorsal: 32
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:16:55.7492h 10m10,07
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:16:55.749
Temps Total: 2h 10m
Mitjana: 10,07 Km/h