Trenca 3 pics 2018

Nom: GERARD LLIMOS AUBACH
Dorsal: 27
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 10:55:21.3661h 49m12,01
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 10:55:21.366
Temps Total: 1h 49m
Mitjana: 12,01 Km/h