Trenca 3 pics 2018

Nom: ALEXANDRA CAMPOS BAUTISTA
Dorsal: 25
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 12:56:46.7883h 50m5,69
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 12:56:46.788
Temps Total: 3h 50m
Mitjana: 5,69 Km/h