Trenca 3 pics 2018

Nom: ALEX CASELLAS ORTIZ
Dorsal: 24
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:34:59.3712h 28m8,85
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:34:59.371
Temps Total: 2h 28m
Mitjana: 8,85 Km/h