Trenca 3 pics 2018

Nom: EUDALD RIU CASALS
Dorsal: 23
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:31:22.6162h 25m9,03
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:31:22.616
Temps Total: 2h 25m
Mitjana: 9,03 Km/h