Trenca 3 pics 2018

Nom: DAVID PLANAS GASOL
Dorsal: 18
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:23:31.5822h 17m9,56
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:23:31.582
Temps Total: 2h 17m
Mitjana: 9,56 Km/h