Trenca 3 pics 2018

Nom: PEP CAPELLAS ARENAS
Dorsal: 16
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:36:11.3982h 30m8,73
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:36:11.398
Temps Total: 2h 30m
Mitjana: 8,73 Km/h