Trenca 3 pics 2018

Nom: CARLA ESCLUSA BALLÚS
Dorsal: 10
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:24:01.3102h 18m9,49
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:24:01.310
Temps Total: 2h 18m
Mitjana: 9,49 Km/h