Trenca 3 pics 2018

Nom: DAVID CLARAMUNT MATÓ
Dorsal: 9
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:40:42.4772h 34m8,50
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:40:42.477
Temps Total: 2h 34m
Mitjana: 8,50 Km/h