Trenca 3 pics 2018

Nom: ROSA NAVARRO GARCIA
Dorsal: 7
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:18:17.5862h 12m9,92
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:18:17.586
Temps Total: 2h 12m
Mitjana: 9,92 Km/h