Trenca 3 pics 2018

Nom: LADIS VELASCO ALCANYÍS
Dorsal: 6
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:27:09.8172h 21m9,29
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:27:09.817
Temps Total: 2h 21m
Mitjana: 9,29 Km/h