Trenca 3 pics 2018

Nom: PEIPI FUERTE
Dorsal: 5
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:28:41.4742h 22m9,22
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:28:41.474
Temps Total: 2h 22m
Mitjana: 9,22 Km/h