Trenca 3 pics 2018

Nom: SERGI COTS SOTOCA
Dorsal: 4
Sexe: Home
Entitat:
Federat FECC:
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:01:00.2331h 55m11,38
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:01:00.233
Temps Total: 1h 55m
Mitjana: 11,38 Km/h