Trenca 3 pics 2018

Nom: LAIA CALDERÓ BREUER
Dorsal: 1
Sexe: Dona
Entitat:
Federat FECC: No
Soci CEN:

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
0Navàs - Sortida028/10/2018 09:060h 00m
1Navàs - Arribada21,8228/10/2018 11:59:25.7322h 53m7,57
Sortida: 28/10/2018 09:06
Arribada: 28/10/2018 11:59:25.732
Temps Total: 2h 53m
Mitjana: 7,57 Km/h