La Romanicà edició 2018

Nom: PAQUI BELTRAN BERNADICH
Dorsal: 89
Sexe: Dona
Entitat: CLUB EXCTA. INDEPENDENT DE CATALUNYA
Federat FECC:
Soci CEN: No

Temps realitzats

Control Nom Km Hora de pas Temps Mitja Km/h
Prova no finalitzada