Retirats

Trenca 1 Pic 2016

Sortida: 97
Arribada: 93
% Arribades: 95.88 %
Retirades: 4
% Retirades: 4.12 %

Control Nom Retirats % Retirats
0Navàs - Sortida44.12
1Navàs - Arribada9395.88