Retirats

Trenca 3 pics 2015

Sortida: 89
Arribada: 89
% Arribades: 100 %
Retirades: 0
% Retirades: 0 %

Control Nom Retirats % Retirats
0Navàs - Sortida00
1Navàs - Arribada89100