Retirats

ROMÀNICA MEDIUM 2019

Sortida: 71
Arribada: 78
% Arribades: 109.86 %
Retirades: -7
% Retirades: -9.86 %

Control Nom Retirats % Retirats
0Navàs - Sortida71100
1St. Miquel Castelladral-68-95.77
2Sta. Fe Valldeperes34.23
3St. Esteve Pujol de Planés11.41
4St. Joan de Montdarn34.23
5St. Miquel Fenogedell-7-9.86
6Becs-10-14.08
7Navàs - Arribada71100