Retirats

Trenca 3 pics 2018

Sortida: 52
Arribada: 52
% Arribades: 100 %
Retirades: 0
% Retirades: 0 %

Control Nom Retirats % Retirats
0Navàs - Sortida00
1Navàs - Arribada52100